Een mantelzorgwoning kopen of huren

Het kopen van een mantelzorgwoning is een solide investering. De vraag naar mantelzorgwoningen blijft stijgen. Door de vergrijzing en de bezuinigingen in de zorg besluiten veel mensen zelf de zorg voor een dierbare op zich te nemen. Indien u de zorgwoning niet meer gebruikt voor de functie mantelzorg, kunt u deze eenvoudig verkopen, weghalen of ontmantelen.

Er zijn natuurlijk ook situaties denkbaar waarbij er een acute behoefte aan een mantelzorgwoning is en waarbij de vooruitzichten op de duur van deze behoefte onzeker zijn. Dan is het interessant om een mantelzorgunit te huren. De voordelen van het huren van een zorgunit is dat deze zijn snel leverbaar en geschikt voor een korte of langere periode met een beperkte investering. Hierbij kunt u denken aan revalidatie of een ziektebeeld zonder uitzicht op herstel, waarbij u een dierbare nog lange tijd zelf in een vertrouwde omgeving wilt verzorgen. 

Natuurlijk kunnen wij ook kijken naar een vorm van huurkoop, waarbij een deel uit eigen middelen en het restant op huurkoopbasis gefinancierd wordt.

Voor elke financiële situatie bieden we een passende oplossing. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en kosten.

Vraag meer informatie aan