Regelgeving en vergunningen

Welke regels en vergunningen gelden er nu precies voor mantelzorgwoningen?

In principe is het plaatsen van een mantelzorgwoning vergunningsvrij. Wel moet u rekening houden met de wettelijke vereisten voor een mantelzorgwoning en de algemene regels voor bijgebouwen. Dit is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat u op uw kavel mag aan- of bijbouwen. Daarnaast spelen ook de grootte en de plek van de zorgwoning een rol. Op de website van het omgevingsloket kunt u nakijken of de mantelzorgwoning vergunningsvrij kan worden bijgebouwd. Komt u er zelf niet uit? Dan helpt onze adviseur u graag met uw vragen. Onze adviseur is thuis op het gebied van alle regels voor het bouwen van mantelzorgwoningen en kan in het bestemmingsplan kijken naar de mogelijkheden. Mocht dit niet voldoende duidelijkheid verschaffen, dan kan de adviseur zelfs in gesprek gaan met uw gemeente.

Uiteraard moet de bouw van een mantelzorgwoning ook voldoen aan het bouwbesluit. Hiermee bedoelen we onder andere welke isolatie en installaties, zoals het ventilatiesysteem en de verwarming, er moeten worden toegepast. 

Wilt u weten wat deze regels voor u betekenen bij het kopen van een mantelzorgwoning? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Mantelzorgwoning bouwen in het buitengebied

Buiten de bebouwde kom is het mogelijk om een chalet van 100 m² als mantelzorgwoning te plaatsen, echter is dit afhankelijk van de m² van uw perceel. Het chalet dient geheel of gedeeltelijk verplaatsbaar te zijn en moet na het beëindigen van de mantelzorg weer verwijderd of ontmanteld worden. Een zorgwoning van 70, 80, 90 of zelfs 100 m² is geschikt voor twee personen. Indien het één persoon betreft adviseren wij maatvoeringen van 55 m².

Aanvullende vereisten voor het bouwen van een mantelzorgwoning?

De zorgwoning mag door een huishouden van maximaal twee personen bewoond worden. Hiervan moet minimaal één persoon mantelzorg ontvangen.

Gebruikt u de zorgunit niet meer voor de functie mantelzorg? Dan mag de unit niet langer gebruikt worden als woning. Dit betekent dat de mantelzorgwoning moet worden ontdaan van keuken en sanitair, tenzij er vergunning is voor een gastenverblijf of een bed and breakfast.

Uw gemeente zal in veel gevallen om een verklaring vragen of er wel sprake is van mantelzorg. Deze verklaring kan bijvoorbeeld worden afgegeven door uw huisarts of wijkverpleging.

Neem contact met ons op